''My Monalisa'', by Hyla Haxhiu
Copyright: Hyla Haxhiu