Anija pa vela 11, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu