Anija pa vela 9, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu