Anija pa vela 8, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu