Anija pa vela 7, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu