Anija pa vela 6, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu