Anija pa vela 1, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu