Anija pa vela 3, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu