Anija pa vela 4, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu