Anija pa vela 5, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu