Flower!, by Afrodita Bytyqi
Copyright: Afrodita Bytyqi