Albanian Tragedy in Gerdec, by Vedat Xhymshiti
Copyright: Vedat Xhymshiti