Children's going.., by Vedat Xhymshiti
Copyright: Vedat Xhymshiti