North MITROVICA/MitrovicaVERIORE, by Vedat Xhymshiti
Copyright: Vedat Xhymshiti