Pishpiriku #6, by Kushtrim Balaj
Copyright: Kushtrim Balaj