Maska/THE maske, by Vedat Xhymshiti
Copyright: Vedat Xhymshiti