Black and White from Cursed Mountains, by Rexhep Ferri
Copyright: Rexhep Ferri